De Gereformeerde Gemeente Geesteren gaat op in de Protestantse Gemeente De Wijngaard
www.pkndewijngaard.nl